top of page
Bilgi Teknolojileri Denetimi / Adira Bilişim

BT Denetimi

Bağımsız Bilgi Teknolojileri Denetimi Uyum Danışmanlığı

Bağımsız BT denetimine tabi olan bankalar, faktoring, varlık yönetim şirketi ve tasarruf finansman sağlayan tüm kurumların bağımsız denetim öncesinde BDDK, RM ve Mali denetim kapsamında bilgi sistemleri denetim kontrol listesine göre ihtiyaçları belirlemek, kanıtları toplamak, kanıtların iç denetime iletilmesi ve soru listesiyle birlikte BT birimi ile kol kola çalışarak denetim uyum hizmeti sunmaktayız.

bottom of page