top of page

FKM(Felaket Kurtarma Merkezi) Hizmeti

FKM(Felaket Kurtarma Merkezi) Hizmeti

Felaket Kurtarma Merkezi projesinin ekonomik ve regülasyonlar açısından başarı ile sonuçlanması için mutlaka aşağıdaki süreçlerin tamamlanmış olması uluslararası standartlar tarafından önemle tavsiye edilir.

  • Bilgi Varlıkları Envanteri

  • Kaynak Kullanım Raporu

  • Süreç İş Etki Analizi

  • İş Sürekliliği Planı

  • İş Süreç Analizi

  • Risk Haritası

  • Finansal İş Etki Analizi vb.

Yukarıdaki hususların mutlaka öncesinde belirlenmedir. Adira, bu hususları dikkate alarak FKM projelerinin yönetilmesini sağlamaktadır. Başarılı bir FKM projesinde Bilgi Teknolojileri birimi tarafından belirlenecek görevler ve işler, diğer birimlere ait süreçlerden gelen görev ve işlere göre daha azdır.

Dolayısı ile FKM projesi üst yönetim, tüm iş birimlerinin toplu katılımı ve kararlarıyla şekil kazanması projenin başarısını arttırabilir. Adira, FKM Projesini tetikleyen hususlar için danışmanlık vermenin yanı sıra, teknik ihtiyaçlarınızda da sizlerin yanındadır. FKM proje öncesinde muhakkak projenin detaylarının doğru ve anlaşılır biçimde belirlenmesi hem sizin yatırım maliyetinizi düşürebilir, hem de projenin doğru ekosistem içerisinde ilerlemesi sağlayabilir. 

Bu hususlar dikkate alınarak FKM Projelerinizde danışmanlık hizmetini sunmaktayız.

bottom of page