top of page

Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Bilgi Teknolojileri yönetim altyapısı oluşturmak için iş süreçlerinin sürekli olarak analiz, dokümantasyon, yaygınlaştırma, değerlendirme, geliştirme ve güncelleme aşamalarıyla yönetimi sağlanmalıdır.

BT süreç yönetimi ve denetimini sağlamak üzere tüm iş yapış, yol, yöntem ve araçlarını kapsayan standartlar oluşturulur. 

Standartlar ve regülasyonlar şemsiyesi altında iş akışları, politika ve prosedürler, rol ve yetkinlik dokümanları ve son olarak operasyonel kılavuzlar kurumsal BT yönetiminin en önemli unsurlarıdır.

Olgunlaşmış BT birimi ve süreçleri şeffaf, denetlenebilir, kanun ve regülasyonlara uyumlu, iş sürekliliğini destekleyen ve bilgi güvenliği tedbirlerinin en üst seviyede kurgulandığı teknolojik hizmet altyapısını kurum içinde tesis etme hizmetini sunmaktayız. 

Bilgi Teknolojileri Yönetimi / Adira Bilişim

BT Yönetimi

bottom of page