top of page
Image by Jordan Whitfield

Hedef ve Çözümlerimiz

Kuruluşumuzdan bu yana, 
Adira Bilişim ve Danışmanlık stratejik, hızlı, esnek ve kaliteli hizmet sunmaya odaklandı.

Kurumunuzdaki(özellikle orta ve küçük ölçekli işletmeler) norm kadro deneyimli ve tecrübeli insan kaynağına sahip olmayabilir. Yapılacak proje çalışmalarına göre teknoloji ile ilgili yetkinliği yetersiz kalabilir.

BT ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, kurgulanması, iyileştirmeler yapılması ya da sürekli olarak hizmet ve destek sağlanması amacıyla BT biriminizi yönetmenizde yardımcı olmak için yola çıktık.

Bilgi Teknolojileri süreçlerindeki riskleri yönetebilmek için farklı çözüm ortakları ile hizmet verip, iş sürekliğinizi ve hizmet kalitemizi en iyi seviyede sunabilmeyi hedeflemekteyiz. Amacımız tek çözüm ortağına ve tek bir kişiye bağlı kalmak yerine, yapınızı yedekli olarak organize etmek ve işin devamlılığını sağlamaktır.

Yanı sıra regülasyonlar ve kanunlar gereği sizlerin teknoloji ve güvenlik ihtiyaçları her geçen gün önem kazanmaktadır. Dolayısıyla Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği süreçlerinin sürekli takip edilmesi, raporlanması ve olası sorunlar yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sizlerin itibar ve maddi kayıp yaşamadan kurumsal hafızanın oluşturulması ve işinizin kalitesinin artırmasının ehemmiyetli olduğu düşünüyoruz.

Adira, tamamen kendi kurgusu olan Önleyici Bakım Görevleri hizmet paketini sunan bir teknoloji firmasıdır. Sizlerin iş süreçleri ve ihtiyaçlarına göre belirlenen kontrol noktalarını en verimli şekilde oluşturmaktadır. Sizin adınıza tüm bu kontrol noktalarının riskine göre belli periyodlarda takibinin yapılması, raporlanması ve gerekirse aksiyon alınması ile ilgili hizmetleri içerir.

Sizin talebine göre ister sizler tarafından aksiyonlar alınabilir ya da tarafımızdan talep edilirse yetkinliğimiz dahilinde Adira ya da en uygun çözüm ortağı ile birlikte gerekli müdahale yapılır. Kanun ve regülasyonlara bağlı kalmanın yanı sıra ISO standartları çerçevesinde iş yapış biçiminiz ve kültürünüz belli bir olgunluk seviyesine gelene kadar devamlı olarak destek veya sürekli danışmanlık hizmeti sunabiliriz. Adira, bu hizmetleri sunarak norm kadronuzun belli bir olgunluk seviyesine gelmesini amaçlamaktadır.

Bağımsız BT denetimine tabi olan bankalar, faktoring, varlık yönetim şirketi ve tasarruf finansman sağlayan tüm kurumların bağımsız denetim öncesinde kontrol listesine göre ihtiyaçları belirlemek , kanıtları toplamak, toplanan kanıtları iç denetime sunulmasını sağlamak ve bu hizmeti sürekliliğini sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

bottom of page