top of page

Hizmet ve Servislerimiz

Bilgi Teknolojileri Mimarlığı 

Firmaların BT ihtiyaçları her geçen gün çeşitlenmekte ve karışık hale gelmektedir. Örneğin; Firmanın IP Santrali ihtiyacı olduğunda projeye nasıl başlayacağını, isteklerinin neler olacağını, ihtiyacının gerçekte ne olduğunu ve bu işi hangi çözüm ortağı ve kaynakla yapacağı noktasında özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarda konuya,  proje yönetimine, mevcut yapıya sorunsuz entegrasyonu için gerekli yetkin personele ihtiyaç duymaktadır. Konuları çeşitlendirdiğimizde üst yönetim tarafından birçok BT projesi olumsuz değerlendirilmekte ya da başlayan projelerin başarısızlıkla sonuçlanması sıkça karşılaşılan bir durumdur.

 

Bu noktada 30 seneye yakın tecrübemizle A-Z'ye  ihtiyaçlarınızı uygun ve doğru çözüm ortaklarıyla bu projelerin tasarılarını çizen ve bunların gerçekleşmesini, uygulanmasını yöneten bir MİMAR gibi sizin tarafınızdan tüm bu süreci yönetmek için bu hizmeti sunuyoruz.

Firmaların BT ihtiyaçları her geçen gün çeşitlenmekte ve karışık hale gelmektedir. Örneğin; Firmanın IP Santrali ihtiyacı olduğunda projeye nasıl başlayacağını, isteklerinin neler olacağını, ihtiyacının gerçekte ne olduğunu ve bu işi hangi çözüm ortağı ve kaynakla yapacağı noktasında özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarda konuya,  proje yönetimine, mevcut yapıya sorunsuz entegrasyonu için gerekli yetkin personele ihtiyaç duymaktadır. Konuları çeşitlendirdiğimizde üst yönetim tarafından birçok BT projesi olumsuz değerlendirilmekte ya da başlayan projelerin başarısızlıkla sonuçlanması sıkça karşılaşılan bir durumdur.

 

Bu noktada 25+ seneden fazla tecrübemizle A-Z'ye  ihtiyaçlarınızı uygun ve doğru çözüm ortaklarıyla bu projelerin tasarılarını çizen ve bunların gerçekleşmesini, uygulanmasını yöneten bir MİMAR gibi tüm bu süreci yönetiyoruz.

Bilgi Teknolojileri yönetim altyapısı oluşturmak amacıyla süreçlerin sürekli olarak analiz, dokümantasyon, yaygınlaştırma, değerlendirme, geliştirme ve güncelleme aşamalarıyla yönetimi sağlanmalıdır.

BT süreç yönetimi ve denetimini sağlamak üzere tüm iş yapış, yol, yöntem ve araçlarını kapsayan standartlar oluşturulur. 

Standartlar ve regülasyonlar şemsiyesi altında iş akışları, politika ve prosedürler, rol ve yetkinlik dokümanları ve son olarak operasyonel kılavuzlar kurumsal BT yönetiminin en önemli unsurlarıdır.

Olgunlaşmış BT birimi ve süreçleri şeffaf, denetlenebilir, kanun ve regülasyonlara uyumlu, iş sürekliliğini destekleyen ve bilgi güvenliğini tedbirlerinin en üst seviyede kurgulandığı teknolojik hizmet altyapısını kurum içinde tesis edilmesi hizmetini sunmaktayız. 

Bilgi Teknolojileri  Yönetimi

Bilgi Teknolojileri yönetim altyapısı oluşturmak amacıyla süreçlerin analiz, dokümantasyon, yaygınlaştırma, sürekli değerlendirme, geliştirme ve güncelleme aşamalarını kapsar. 

BT süreç yönetimi ve denetimini sağlamak üzere tüm iş yapış, yol, yöntem ve araçlarını kapsayan standartlar oluşturulur. 

Standartlar ve regülasyonlar şemsiyesi altında iş akışları, politika ve prosedürler, rol ve yetkinlik dokümanları ve son olarak operasyonel kılavuzlar kurumsal BT yönetiminin en önemli unsurlarıdır.

Olgunlaşmış BT birimi ve süreçleri şeffaf, denetlenebilir, kanun ve regülasyonlara uyumlu, iş sürekliliğini destekleyen ve bilgi güvenliğini tedbirlerinin en üst seviyede kurgulandığı teknolojik hizmet altyapısını kurum içinde tesis edilmesi hizmetini sunuyoruz. 

Bağımsız Bilgi Teknolojileri Denetim Uyum Danışmanlığı

Bağımsız BT denetimine tabi olan bankalar, faktöring, varlık yönetim şirketi ve tasarruf finansman sağlayan tüm kurumların bağımsız denetim öncesinde BDDK, RM ve Mali denetim kapsamında bilgi sistemleri denetim kontrol listesine göre ihtiyaçları belirlemek , kanıtları toplamak, kanıtların iç denetime iletilmesi için gerekli soru listesiyle birlikte BT birimi ile kol kola çalışarak denetim uyum hizmeti sunuyoruz.

Önleyici Bakım Görevleri

BT Altyapısında sorun ya da problem yaşanmadan önlenmesini sağlamak amacıyla sistem, ağ, güvenlik vb. hususlarda kontrol noktaları belirlenir. Kontrol noktaları belli periyotlar ile kontrol ederek sağlıklı çalıştığını gösteren kanıtlar toplanır. Kontrol sırasında görülen herhangi bir anormal durumda en kısa sürede aksiyon alınması ve iş sürekliliğine etki etmeden çözüme kavuşması bu hizmetin en önemli amaçlarındandır.

 

Bu hizmet ile BT denetimi için kanıtlar toplanır, herhangi bir sorun olmadan en kısa sürede tespiti sağlanır, uygulamaların farklı özellikleri devreye alınması sağlanmaktadır.

 

Bu hizmet paketi kurumun ihtiyaçlarına göre genişletilebilir ve kontrol periyotları sıklaştırılabilir.

BT Dışındaki Departmanların İş İhtiyaçlarına Uygun Çözümlerimiz

Kurum içerisinde BT dışındaki departmanların (İnsan Kaynakları, Mali İşler&Muhasebe,Lojistik,Pazarlama,Finans,İç Denetim,İş Geliştirme,Satın Alma,İdari İşler,Hukuk vb.)

İş ihtiyaçlarına uygun teknoloji uyarlarak iş süreçlerinin kolaylaştırılması için çözüm üretme, uyarlama ve geliştirme hizmetini sunuyoruz.

 

Örneğin; Herhangi bir departmanının yaptığı tüm operasyonel işlerin dijital ortamda kayıt altına alınması, sürecin içinde ihtiyaca göre dijital onay mekanizması oluşturularak zaman ve işin kontrollü bir şekilde ilerlemesi amaçlanmaktadır.

 

Hizmetimizle iş gücü tasarrufu, raporlama, şeffaflık ilkesiyle kolayca denetlenmesi, prosedüre göre işin yapılması ve  süreçlerin otomatize edilmesi sağlanmaktadır.

Altyapı ve Sistem Odası Proje Yönetimi ve Danışmanlığı

Mevcut BT altyapı analizi yapılması(ağ, güvenlik, sistem) ve kurum ihtiyaçlarına göre yeni bir topoloji oluşturulması 

Sıfırdan sistem odası yapılması, olan sistem odasının analizi ve analize göre aksiyon planlarının oluşturulması gerekirse

yeni tasarımı yapılma hizmetini sağlamak amaçlanmaktadır.

Veri ve Bilgi Güvenliği Önlemleri

Firmamız veri ve bilgi güvenliği ile alakalı hali hazırda belirli şablonlar oluşturulmuştur. 

Kurum içerisinde belirli şablonlara göre aksiyonlar alındıktan sonra ek olarak kurum içerisinde analiz sonrası alınacak olan

veri güvenlik önlemleri tespit edilip, kuruma sunulması amaçlanmaktadır.

bottom of page