top of page

FKB ve BDDK Bağlı Kurumların BT Yönetim Hizmetleri

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman Sektörünün BT Yönetim Hizmetleri

VYS_BT_Basliklari.jpg

FKB ve BDDK kapsamındaki firmaların BT ihtiyaçları her geçen gün gelişmekte ve genişlemektedir. Özellikle Risk Merkezi ve Banka Düzenleme ve Denetleme kurumlarının Bağımsız Denetim firmalarına verdiği sorumluluk ile birlikte ihtiyaçların giderilmesi zorlaşmıştır.

Bilgi Teknolojilerinin mega süreçlerinin yönetimi ve işletilmesi kendi içinde çeşitlenmektedir. Kurumun yapısına bağlı olarak 50+ yakın alt süreçlerin yönetimini, raporlanmasını ve sürekliliğini sağlamak günümüz şartlarında oldukça karmaşık bir hale gelmiştir.

Bu karmaşıklık bazı durumlarda BT birimi çalışanlarının sorumluluk alanının dışına çıkmakta ve mevcut rolünü aksatmaktadır. Bu durum çalışan personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu negatif etkileyebilmektedir. Teknik ve idari tedbirlerle birlikte BT biriminin sorumluluğu dahilindeki operasyonel işlerin yapılmasının yanında, denetimlerle birlikte gelen BT Yönetişimi (Governance) için birim oluşturması yada bu hizmeti iş ortaklarına eskale edilmesi günümüz gerçeğidir.

Adira, sizin iş ve çevresel uygulamalarınızın yönetimi, regülasyonlara uyumu, mevcut ağ, sistem, güvenlik vb. gibi alt başlıkları da kapsayarak BT Yönetişim hizmet ve servisini vermektedir. Bu hizmet kapsamında BDDK, SPK, ve RM gibi kurumların kontrol listelerine bağlı kalarak ve yanı sıra CobIT, ITIL, ISO vs BS gibi standartları da işin içine katmaktadır.

BT süreçlerinizin işletilmesini, bağımsız BT denetimlerine hazır hale getirilmesini ve kurum iş hedeflerinizin BT Startejileri ile paralel olması için danışmanlık, teknik ve idari destek ile sürekli yönetim hizmeti sunmaktayız.

bottom of page